Aftopping maximum pensioengevend loon bij deeltijders

In de brief van 27 november 2015 inzake het toepassen van de deeltijdfactor bij de aftoppingsgrens voor het pensioengevend loon geeft de commissie voor SZW aan er niet geheel van overtuigd te zijn dat door de aftopping geen verschil ontstaat tussen deeltijders en voltijders. De Staatssecretaris van Financiën heeft op 12 februari 2016 gereageerd.

In de fiscale wetgeving is vastgelegd dat  bij deeltijddienstbetrekkingen voor de aftopping van het pensioengevend loon rekening moet worden gehouden met de deeltijdfactor. Deze deeltijdfactor is alleen relevant voor werknemers die zonder de aftopping van het pensioengevend loon bij een voltijddienstbetrekking een pensioengevend loon van meer dan € 101.519 (bedrag 2016) zouden hebben. Door de toepassing van de deeltijdfactor wordt voorkomen dat iemand met twee of meer deeltijddienstbetrekkingen meer pensioen kan opbouwen dan een werknemer met een voltijddienstbetrekking met in totaal hetzelfde loon. Bovendien zou het laten vervallen van de deeltijdfactor het fiscaal aantrekkelijk maken om een dienstbetrekking op te knippen in meerdere deeltijddienstbetrekkingen. Er zijn geen andere reële mogelijkheden om te voorkomen dat iemand met meerdere deeltijddienstbetrekkingen in totaal over een hoger pensioengevend loon dan het maximum van € 101.519 pensioen kan opbouwen. In de systematiek van de Wet op de loonbelasting wordt namelijk aangesloten bij de individuele dienstbetrekking. De begrenzing van het pensioengevend loon wordt daarom per definitie per dienstbetrekking toegepast.

Mede gelet op het ontbreken van adequate alternatieven wilt de Staatssecretaris de genoemde deeltijdfactor handhaven.

Over Kim Brands-Rijlaarsdam

ing. Kim Brands-Rijlaarsdam Bec MPLA heeft bedrijfseconomie gestudeerd en is sinds 2007 werkzaam als pensioenspecialist. Bij Akkermans & Partners heeft zij haar Master in Pensions and Life Assurance behaald. Haar dagelijkse werk bestaat met name uit het adviseren van werkgevers op fiscaal, civiel-juridisch en verzekeringstechnisch gebied. Daarnaast schrijft zij artikelen voor Onderneming+Pensioen, OndernemingsRaad+Pensioen en Human Resource+Pensioen.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Kim Brands-Rijlaarsdam

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.