DNB thema’s pensioentoezicht 2017

De onderwerpen binnen het themagerichte toezicht van DNB in 2017 hebben betrekking op het volgende. Duidelijke verwachtingen De huidige financiële positie betekent voor veel pensioenfondsen een verhoogd risico op korting en een beperkte kans op toeslagverlening. ...

Lees verder

Duurzaam beleggen in pensioensector neemt toe

In de pensioensector wordt steeds meer duurzaam belegd en die groei zal naar verwachting verder doorzetten. Dat blijkt uit onderzoek van DNB naar duurzaam beleggen in de pensioensector. De groei uit zich op verschillende vlakken. Het aantal pensioenfondsen dat duurzaam belegt neemt toe, het ...

Lees verder

DNB: pensioenstelsel gebaat bij verandering

DNB heeft in een persbericht aangegeven dat het huidige pensioenstelsel gebaat is bij grote veranderingen. De verwachtingen van deelnemers zijn niet waargemaakt. Ouderen worden onvoldoende beschermd tegen kortingen, terwijl voor jongeren soms te weinig risico wordt genomen. Daarnaast ...

Lees verder

Kamerbrief over situatie pensioenfondsen

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Tweede Kamer per brief van 25 maart jl. geinformeerd over de uitkomsten van het overleg met De Nederlandsche Bank (DNB). In deze brief gaat zij o.a. in op een DNB rapportage die voor mei 2016 is toegezegd over hoe ...

Lees verder

DNB: self-assessment invoering EMIR

DNB is recent een themaonderzoek gestart naar de invoering van de Europese “EMIR Verordening” en de mogelijke knelpunten die zich hierbij kunnen voordoen. EMIR stelt o.a. regels ten aanzien van de rapportage en afwikkeling van derivatentransacties. Het doel van het ...

Lees verder