Variabele pensioenuitkeringen bij DC-regelingen

De Nieuwsbrief Pensioenen van DNB (maart 2016) bespreekt onder andere het onderwerp variabele pensioenuitkeringen bij beschikbare premieregelingen (DC-regelingen). Op 10 maart jl. heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel verbeterde premieregeling aangenomen. Als de Eerste Kamer hiermee ...

Lees verder

DNB rapport over risicoprofiel pensioenfondsen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op verzoek van staatssecretaris Klijnsma onderzocht wat de mogelijkheden zijn van pensioenfondsen om in een tekortsituatie het risicoprofiel aan te passen. Aanleiding hiervoor is een motie in de Eerste Kamer bij de behandeling van de Wet aanpassing FTK ...

Lees verder

DNB Risicoanalyse belangenverstrengeling

De toezichthouder ziet het risico op belangenverstrengeling als een van de grootste integriteitsrisico’s voor pensioenfondsen. Daarom is het volgens DNB belangrijk dat fondsen grondig analyseren in hoeverre dit risico zich bij het fonds kan voordoen. Ook vindt DNB het belangrijk dat fondsen ...

Lees verder

Beantwoording kamervragen over aanpassing UFR

Staatssecretaris Klijnsma heeft op 2 september jl. een brief aan de Tweede Kamer gezonden. Hierin beantwoordt ze kamervragen over het besluit van DNB om de zogenaamde Ultimate Forward Rate (“UFR”) aan te passen. De UFR is een onderdeel van de rekenrente waarmee pensioenfondsen de waarde van hun ...

Lees verder