AFM: realistische ambities

De AFM heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd onder de naam “Realistische Ambities”. De doelstelling van dit onderzoek is dat pensioenfondsen hun ambities over de pensioenuitkomsten laten aansluiten op het te verwachten pensioenresultaat. De AFM heeft tijdens het onderzoek onder ...

Lees verder

Prudent person regel pensioenfondsen binnen nieuw FTK

De Nederlandsche Bank (“DNB”) heeft in recente webpublicatie aandacht besteed aan de “prudent person regel” binnen het gewijzigde “financieel toetsingskader”. Als gevolg van dit wetgevingstraject is onder andere ook de prudent person regel verduidelijkt. In lagere regelgeving is ...

Lees verder

DNB: fondsspecifiek kortingsbeleid

De Nederlandsche Bank (“DNB”) heeft in verband met de aanpassing van het Financieel Toetsingskader (“FTK”) een speciale webpagina geopend. DNB geeft op deze pagina onder andere een toelichting op het gebruik van een specifiek kortingsbeleid door pensioenfondsen. De toelichting van DNB luidt ...

Lees verder

DNB: IT-complexiteit hoog op de agenda

DNB geeft in een recent nieuwsbericht aan dat financiële instellingen hun dienstverlening kunnen verbeteren door vermindering van de complexiteit in de IT-omgeving. De toezichthouder heeft voor de sector een kader ontwikkeld om de beheersing van de IT-omgeving te beoordelen. Het verminderen ...

Lees verder