DNB start nieuw onderzoek naar corruptie

Incidenten bij pensioenfondsen als gevolg van corruptie vormen een risico voor de financiële stabiliteit van het betrokken fonds, maar ook voor de sector als geheel. Het kan leiden tot directe financiële schade en tot verlies aan vertrouwen vanwege maatschappelijke verontwaardiging. DNB doet ...

Lees verder

Verplichte melding incidenten aan DNB

Pensioenfondsen zijn met ingang van 1 januari 2015 verplicht om een incidentenregeling te hebben en om een incident bij het pensioenfonds of bij de uitvoeringsorganisatie te melden aan DNB.  De incidentenregeling houdt in dat het fonds procedures en maatregelen moet hebben ten ...

Lees verder

DNB: good practices belangenverstrengeling

Belangenverstrengeling is een actueel risico bij pensioenfondsen. DNB geeft in het toezicht extra aandacht aan dit onderwerp. In 2014 heeft DNB een thema onderzoek ‘belangenverstrengeling’ uitgevoerd bij pensioenfondsen. DNB heeft recent het beoordelingskader en de good ...

Lees verder