DNB: pensioenfondsen moeten nadenken over toekomst

DNB wil dat pensioenfondsen, in het bijzonder een aantal kleine en middelgrote pensioenfondsen, nadenken over hun toekomstbestendigheid. Wanneer fondsen dit nalaten en niet op tijd maatregelen nemen, kunnen de belangen van hun deelnemers en gepensioneerden volgens DNB worden geschaad. ...

Lees verder

DNB visie toezicht 2014 – 2018

DNB heeft recent de “Visie DNB toezicht 2014 – 2018” gepubliceerd. Hierin zet DNB de koers uit voor het toezicht voor de komende jaren. Rode draad is het herstel van vertrouwen in de financiële sector. Nieuw onderdeel in deze visie is dat DNB voor iedere sector een ...

Lees verder

Pensioenfondsen en afspraken over beheer VPL-gelden

DNB heeft een analyse uitgevoerd van de jaarstaten en de actuarieel rapporten van pensioenfondsen met een zogenaamde VPL-regeling. Uit deze analyse blijkt dat de fondsen die VPL-gelden beheren voor sociale partners, in 2013 goede schriftelijke afspraken met hen hebben gemaakt over dat ...

Lees verder

DNB: Verlagingen pensioenen soms niet te vermijden

Pensioenfondsen waarvan het korte termijn herstelplan eind vorig jaar is afgelopen en die aan het eind van 2013 nog een dekkingstekort hadden, moeten de pensioenen verlagen, tenzij er andere maatregelen mogelijk zijn. Bepalend is de stand van de dekkingsgraad op 31 december 2013. Latere ...

Lees verder