DNB: uitkomsten onderzoek vermogensbeheerkosten

DNB heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de uitvoeringskosten van pensioenfondsen. Het gaat hierbij met name om de kosten van pensioenadministratie, communicatie en actuarieel of ander advies. Uit dit onderzoek blijkt volgens de toezichthouder dat met name bij de kleinere ...

Lees verder

AFM gaat informatie rond pensionering onderzoeken

De AFM gaat in haar nieuwsbrief pensioenen van december 2013 o.a. in op de informatieverstrekking rondom pensionering door pensioenuitvoerders. De AFM wijst in dit kader op het volgende.   Deelnemers zouden op tijd begrijpelijke, correcte en volledige informatie moeten krijgen ...

Lees verder

DNB speerpunten pensioen toezicht 2014

DNB heeft de thema’s voor het toezicht in 2014 bekend gemaakt. Bij pensioenfondsen kijkt DNB in 2014 vooral (i) of ze toekomstbestendig zijn (ii) of ze hun ambities kunnen waarmaken en (iii) of ze op tijd klaar zijn voor de nieuwe wet- en regelgeving. DNB zegt hierover het volgende. ...

Lees verder