Evaluatie herstelplannen 2012

Pensioenfondsen met een herstelplan in 2012 moeten voor 8 februari 2013 een evaluatie van de voortgang van het herstelplan ter beoordeling aan de Nederlandsche Bank (“DNB”) voorleggen. DNB heeft ter voorbereiding van de evaluatie op 6 december 2012 een instructiebrief aan de ...

Lees verder

DNB: pensioensector dekt helft van het renterisico af

Pensioenfondsen zijn gevoelig voor veranderingen in de rente. Fondsen dekken ultimo 2012 48% van hun renterisico af door beleggingen in vastrenderende waarden en rentederivaten, zo blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (“DNB”). Hierin is het effect van de Ultimate Forward ...

Lees verder

Hervatting individuele waardeoverdracht na kortingen

De Nederlandsche Bank ("DNB") heeft door middel van een "Q & A" op haar eigen website de vraag beantwoord wanneer de plicht tot waardeoverdracht op verzoek van gewezen deelnemers herleeft. Deze vraag heeft betrekking op waardeoverdracht bij pensioenfondsen, waarbij door het (recente) korten ...

Lees verder