Shoprecht voor pensioen is inmiddels een dode letter

Werknemers die een recht op, een al dan niet gegarandeerd, pensioenkapitaal op de pensioendatum hebben, mogen daarmee shoppen. Zij kunnen met het kapitaal pensioen aankopen bij de pensioenuitvoerder naar keuze. Dat noemen we shoppen. Op grond van de Pensioenwet is dit een recht voor de ...

Lees verder

Veiligstelling van pensioen uitgelegd

In de Pensioenwet is een aantal bepalingen opgenomen waar de werkgever, de uitvoerder van de pensioen en de werknemer zich aan dienen te houden. Dit alles ter bescherming van de positie en het pensioen van de werknemers. Het basisprincipe van de Pensioenwet is dat pensioen ...

Lees verder

Pensioen en leeftijdsdiscriminatie

Gelijke behandeling op grond van leeftijd Onderscheid op grond van leeftijd is niet toegestaan op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. In deze wet is voor pensioen een aantal bijzondere bepalingen opgenomen. Artikel 8 1.    Voor de ...

Lees verder

Shoppen met pensioenkapitaal

Als je pensioen opbouwt op basis van een kapitaalovereenkomst of een premieovereenkomst, dient op de pensioendatum een uitkering te worden aangekocht. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de dan geldende tarieven. Indien het pensioen is opgebouwd bij een pensioenfonds heeft ...

Lees verder