Doorbeleggen na pensioendatum

Vanaf 1 september 2016 is het mogelijk om pensioenkapitaal door te beleggen na pensioendatum als gevolg van de nieuwe Wet verbeterde premieregeling. Deze wet heeft als doel het pensioenresultaat voor premie- en kapitaalovereenkomsten te verbeteren tegen een acceptabel risico. Door in de ...

Lees verder

Pensioen en rentegevoeligheid

Onlangs kwam het Centraal Planbureau met een Policy Brief over pensioen en rentegevoeligheid. Door de aanhoudende daling van de marktrente wordt de rentegevoeligheid als een groeiend probleem ervaren. Zo zien we bijvoorbeeld dat pensioenfondsen moeten korten en verzekeraars hoge kosten in ...

Lees verder

Pensioencommunicatie en de rol van de werkgever

Per 1 juli 2015 is de Wet Pensioencommunicatie in werking getreden. Deze wet wordt nu gefaseerd ingevoerd. Vanaf 1 januari 2017 is de wet volledig ingevoerd. Hieronder wordt onder andere ingegaan op de aanleiding van de nieuwe wet, de rol die de werkgever hierin heeft gekregen en aanpassingen ...

Lees verder