Verpanding pensioen in echtscheidingsconvenant is nietig; terugbetaling van pensioenuitkering aan pensioenuitvoerder is volgens Rechtbank Amsterdam naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Wat was er aan de hand? Eisers zijn op 10 mei 1969 met elkaar gehuwd. Bij beschikking van 26 mei 2010 is de echtscheiding tussen eisers uitgesproken. De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is van toepassing. Partijen wijken niet af van de standaardverevening. ...

Lees verder

Pensioen & Zorgplicht

Op 15 november 2016 heeft het Hof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2016:4640, zich gebogen over de aard en omvang van de zorgplicht van een assurantietussenpersoon. Wat was er aan de hand? De man werkzaam in een maatschap van tandartsen, wilde samen met zijn vrouw een ...

Lees verder