Waardeoverdracht blijft de gemoederen bezighouden

In de afgelopen jaren is er al de nodige aandacht besteedt vanuit de wetgever aan het fenomeen Waardeoverdracht. Dit met name vanuit de financiele optiek van de betrokken werkgevers. In eerste aanleg door het invoeren van een maximale bijbetalingsplicht voor kleine werkgevers en later ook voor ...

Lees verder

Het pensioen van de DGA fiscaal onzuiver

Sinds de invoering van de Wet fiscale behandeling van pensioenen (Witteveen) in 1999 staan de fiscale voorwaarden waaraan een pensioenregeling moet voldoen vast in Hoofdstuk IIB Wet Loonbelasting. In artikel 18a staan de bepalingen opgenomen ten aanzien van het ouderdomspensioen. Het ...

Lees verder