Pensioenen in verkiezingstijd

Het Kabinet Rutte II heeft een aantal maatregelen genomen om ons pensioenstelsel te hervormen. Zo is de AOW-leeftijd verhoogd en voortaan gekoppeld aan de levensverwachting, zijn fiscale mogelijkheden beperkt in de tweede pijler, zijn toezichtsregels van pensioenfondsen aangescherpt en is ...

Lees verder

ORSA voor pensioenfondsen

Op grond van de prudent-person-regel in artikel 135 Pensioenwet moeten pensioenfondsen beleggen in het belang van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. De verantwoordelijkheid om het beleggingsbeleid volledig in overeenstemming te laten zijn met het prudent-person-beginsel ligt bij ...

Lees verder

Vier zaken die u moet weten over prudent person

Vier zaken die u nu moet weten over prudent person Vanaf 1 januari 2015 zijn enkele wijzigingen in de Pensioenwet en het Financieel Toezichtskader doorgevoerd. Voor wat betreft de jaarlijkse toetsing door de certificerend actuaris of het fonds belegt volgens het ...

Lees verder