Rapport DNB: Renteafdekking van Pensioenfondsen

Onlangs publiceerde de DNB haar rapport: Renteafdekking van Pensioenfondsen Dit rapport begint met een overzicht van de renteafdekking van de Nederlandse pensioenfondsen over de periode 2007-2015. Het is jammer dat daar ook de grote fondsen in zijn opgenomen die  vaak niet een strategische ...

Lees verder

Nieuwe UFR terecht of onterecht

Alle media vallen over de DNB heen naar aanleiding van het invoeren van de nieuwe UFR methodiek. Is dat terecht? De DNB heeft al in 2013 aangegeven de adviezen van de commissie UFR over te willen nemen. Bij de invoering van het nFTK heeft men aangegeven (op verzoek van de politiek) om nog niet ...

Lees verder

notitie CPB inzake macro stabiele discontovoet

Afgelopen week heeft het centraal planbureau de notitie : Effecten macrostabiele discontovoet gepubliceert. Deze notitie is opgesteld n.a.v. het consultatiedocument NFTK. De belangrijkste conclusie is dat een macrostabiele discontovoet waarbij het rendement voor aandelen niet ...

Lees verder

pensioenkorten is niet nodig

In het FD van vorige week stond een artikel met de titel : pensioenkoretn is niet nodig en jongeren erven straks honderden miljarden overtallig pensioenkapitaal van ouderen. Los van het feit dat ouderen al nooit voldoende premie hebben betaald voor hun huidige pensioen wekt dit artikel ...

Lees verder