ONL.nl: Wat doen we met de ‘pensioenrots’ AOW?

Wat doen we met de ‘pensioenrots’ AOW? De Algemene OuderdomsWet is de vaste rots en basis in ons pensioenstelsel. Een eerste pijler, die voorziet in de basisbehoefte. Geïntroduceerd in 1957 met als pensioenleeftijd 65 jaar. Het is goed om te weten dat de gemiddelde ...

Lees verder

Verzamelwet pensioenen 2017

Zoals inmiddels gebruikelijk is er een jaarlijkse verzamelwet pensioenen van Sociale Zaken. Deze voorziet veelal in verdere invulling en verbetering van reeds gemaakte afspraken. In de verzamelwet dit jaar zitten: 1. Uitvoeringsreglement gesloten fondsen en het algemeen ...

Lees verder

Nieuw besluit beschikbare premieregelingen

Dit besluit is een actualisering van de eerder besluiten inzake ‘standaard’ beschikbare premieregelingen. De staffels zijn netto-staffels en er zijn ook staffels voor het netto-pensioen voor boven een pensioengevend salaris van € 103.317,-. De belangrijkste wijziging is ...

Lees verder

Alsnog variabele uitkering

Er is een nieuw besluit gepubliceerd dat ziet om ingegane pensioenuitkeringen in de periode 1 januari 2014 (einde oude pensioenknip) en 8 juli 2015 (start nieuwe pensioenknip). Deze reeds ingegane pensioenen kunnen binnen de gebruikelijke fiscale regels alsnog omgezet worden op grond ...

Lees verder

Medezeggenschap bij pensioen in kleine ondernemingen

De SER heeft een ontwerpadvies uitgebracht over de rol van medezeggenschap bij pensioen in kleine ondernemingen. Dit zijn ondernemingen die tussen de 10-50 werknemers hebben. Deze bedrijven hebben geen OR normaliter, maar moeten wel op verzoek van de werknemers een zogenaamde PVT ...

Lees verder