Pensioen in 2017: er staat heel wat te gebeuren!

Toen ik in 1992 reageerde op een advertentie voor jonge pensioenconsultants met de wervende kop: ‘Stap in de dynamische wereld van pensioen’, had ik niet kunnen weten dat dit ook echt zo was! En, het lijkt wel steeds ‘sneller’ te gaan. Ook in 2017 gaat het namelijk weer bol  staan van vele ...

Lees verder

Vervangende instemming van de OR, revisited

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) schrijft in artikel 27 lid 1 sub a sinds 1 oktober 2016 voor, dat de werkgever bij een voorgenomen besluit inzake de regelingen op grond van een pensioenovereenkomst instemming van de OR dient te verkrijgen.

Lees verder

Fusiemogelijkheden Bedrijfstakpensioenfondsen

Vanaf 2018 wil het Kabinet het mogelijk maken dat verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen kunnen fuseren. Daaraan worden dan wel tal van voorwaarden verbonden. De Bpf’en mogen maximaal 5 jaar een gescheiden vermogen aanhouden, om in die tijd qua dekkingsgraad naar elkaar ...

Lees verder