Waardeoverdracht kleine pensioenen, een gemiste kans

Vanaf 2018 krijgen uitvoerders het recht om kleine pensioenen over te dragen – zonder toestemming van de werknemer – naar de nieuwe uitvoerder. Gezien de kleine bedragen waar het om gaat, moet dat ook kunnen ongeacht of het pensioenfonds een dekkingsgraad heeft van boven de ...

Lees verder

Pensioen in eigen beheer, de stand van zaken

Al eerder informeerde ik u over het wetsvoorstel ‘Uitfaseren pensioen in eigen beheer’. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel inmiddels aangenomen, de Eerste Kamer stemt 20 december. De reeds bekende 3 varianten zijn qua invulling niet veranderd. Het pensioen kan dus tegen de fiscale ...

Lees verder