SCP: gewenste pensioenleeftijd is 61 jaar

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft in haar onderzoek naar Aanbod van Arbeid 2016 geconstateerd dat de gewenst pensioenleeftijd op 61 jaar ligt. Onder andere gezondheidsredenen en (mantel)zorg worden als argumenten gegeven. Wel realiseert men zich dat de echte pensioenleeftijd ...

Lees verder

Kabinet ‘verjubelt’ € 2 miljard van het DGA-pensioen

Begin maart beloofde ik in april terug te komen op het Directeur Groot Aandeelhouders-pensioen. Het feit dat ik dat nu pas doe komt niet door mij, maar omdat onze Staatsecretaris van Financiën al jaren moeite heeft om zijn toezegging in zake het DGA-pensioen na te komen voor wat betreft deadlines. ...

Lees verder