Professionals

Bankierseed ook voor privé-handelen

Een uitzendkracht die werkzaamheden bij een bank verricht heeft klantcontacten over spaarrekeningen, betalingsverkeer en verzekeringen. Hij heeft voor of kort na aanvang van de werkzaamheden de bankierseed of –belofte afgelegd en zich gebonden aan de Gedragsregels bancaire sector. Er word door een andere stagiaire van de bank, de vriendin van de stagiaire,  geldbedragen van klanten naar eigen privérekeningen van de uitzendkracht overgeboekt. De uitzendkracht verdeelt het bedrag over rekeningen en wijzigt zijn postadres naar een adres in België. De uitzendkracht heeft geweigerd tot terugstorting over te gaan.  De eed/belofte bevat de woorden ‘binnen de grenzen van mijn functie die ik op enig moment in de bancaire sector vervul’. De Tuchtcommissie vind daarom de klacht niet ontvankelijk. De uitzendkracht zelf heeft de handelingen niet verricht voor de overstortingen. De Commissie van Beroep vind die uitleg aan de werking van de Gedragsregels en het daarmee samenhangende tuchtrecht echter te beperkt. Er is sprake van het welbewust houden van geld dat niet bestemd was voor de uitzendkracht en het geld is ook met de vriendin gedeeld. Dat handelen is niet integer en niet zorgvuldig. Het vermoeden van samenspanning is gerechtvaardigd. Hoewel het om handelingen ging buiten diens functie bij bank zijn er wel veel raakvlakken met de bank. De bankierseed biedt voldoende ruimte om ook die handelingen daar onder te laten vallen. Zo bepaalt die dat in de ‘omgang met geld van een ander’ integer en zorgvuldig omgegaan moet worden, ook als het gaat om privébetalingsverkeer.

Kortom, de Commissie wil de bankierseed zeker niet te beperkt uitleggen en ook handelingen in de privéhoedanigheid maar wel raakvlakken met het werk bij de bank er onder laten vallen. Voor werknemers in andere sectoren waarin de eed is afgelegd, is er nog geen direct tuchtrecht voorhanden. Duidelijk zal wel zijn dat ook in die sectoren er van uit mag worden gaan dat privéhandelingen evenzeer mogen meewegen bij het oordeel van de geschiktheid van het (blijven) werken in de financiële sector.

 

Over Marco Rijsdijk

Mr. M. Rijsdijk (1973) is Director Product Management Benelux bij Elips Life AG te Amstelveen, waar hij tevens lid is van het Regional Management Team Benelux. Elips Life AG is (her)verzekeraar van pensioen en arbeidsongeschiktheidsdekkingen. Hij studeerde Nederlands en Fiscaal Recht en heeft voor zijn dienstverband bij Elips Life AG gewerkt bij het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden. Hij spreekt regelmatig op congressen en seminars en is als auteur verbonden aan diverse vakbladen op het gebied van arbeidsrecht, pensioenen, sociale zekerheid en financiële planning. Als docent neemt hij opleidingen op het gebied van pensioen, sociale zekerheid, employee benefits, financiële planning en internationalisering voor zijn rekening. Verder is hij ook actief op het gebied van de Wft-modules.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Marco Rijsdijk

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.