CPB: Pensioen en rentegevoeligheid

Onlangs verscheen een Policy Brief van het CPB inzake de rentegevoeligheid van de pensioenen. Hierin worden aanbevelingen genoemd voor een toekomstig pensioenstelsel.

 

Een gegarandeerd pensioen wordt steeds duurder door de daling van de marktrente. Voor veel bedrijven is een DB-regeling dan ook niet meer betaalbaar. Een overstap naar een DC-regeling ligt dan voor de hand. De vraag is of dit wel effectief is om de rentegevoeligheid van pensioenen te verminderen.

 

De rentegevoeligheid van pensioen is duidelijker bij DB‐contracten die al meteen gegarandeerde aanspraken toekennen, dan bij DC‐contracten die dit pas tegen pensionering doen. Die zichtbaarheid is enerzijds een nadeel, maar anderzijds een voordeel. Bij late omzetting naar uitkeringen is er minder druk om de premie aan te passen of om vroegtijdig renterisico af te dekken, maar de uitkeringen worden dan gevoelig voor de rentestand gedurende een kortere periode. Late omzetting naar uitkeringen leidt gemakkelijk tot onvoldoende oriëntatie tijdens de opbouwfase op de uitkeringsfase. In de internationale literatuur wordt dit als zwakte van DC‐stelsels gezien.

 

Een pensioenpremie die volledig meebeweegt met rentefluctuaties, zoals in beginsel bij DB‐ contracten met een vaste opbouw, kan de conjunctuurcyclus versterken. Een vaste pensioenpremie, zoals in beginsel bij DC‐contracten, leidt bij structurele wijzigingen in de kostprijs niet meer tot een adequaat pensioen. De gulden middenweg is om structurele wijzigingen in de kostprijs van pensioen deels te laten neerslaan in de opbouwfase en deels in de uitkeringsfase.

Over Kim Brands-Rijlaarsdam

ing. Kim Brands-Rijlaarsdam Bec MPLA heeft bedrijfseconomie gestudeerd en is sinds 2007 werkzaam als pensioenspecialist. Bij Akkermans & Partners heeft zij haar Master in Pensions and Life Assurance behaald. Haar dagelijkse werk bestaat met name uit het adviseren van werkgevers op fiscaal, civiel-juridisch en verzekeringstechnisch gebied. Daarnaast schrijft zij artikelen voor Onderneming+Pensioen, OndernemingsRaad+Pensioen en Human Resource+Pensioen.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Kim Brands-Rijlaarsdam

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.