Onderzoek AFM: Aanpakken pensioentekort voor veel Nederlanders nog te ingewikkeld

In opdracht van de AFM heeft de Universiteit Leiden een onderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking ten aanzien van pensioenbewustzijn. De resultaten van het onderzoek sluiten aan op het onderzoek van het Nibud vorige maand, waarbij al was geconstateerd dat 40% van de ondervraagden niet weten wat hun financiële positie is na pensionering.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek van de AFM zijn als volgt:

  • Een derde van de Nederlanders gaat minder pensioen ontvangen dan hun beoogde bestedingsruimte.
  • Er zijn diverse groepen met extra risico op een pensioentekort: gescheiden mensen, zzp’ers, eigenaren van woningen die onder water staan en mensen uit de leeftijdscategorie 35-40 jaar. Maar ook arbeidsongeschikten en mensen met (veel) tijdelijke arbeidscontracten lopen risico.
  • Psychologische factoren, zoals uitstelgedrag of onderschatting van het probleem, spelen een grote rol bij het niet of onvoldoende in actie komen door consumenten, samen met de complexiteit van de materie.

Al eerder bleek uit gedragswetenschappelijk onderzoek en analyses door de AFM van huidige initiatieven, dat alleen informeren niet voor iedereen een oplossing is. De laatste jaren is al veel aandacht besteedt aan de communicatie rondom pensioen. Dit heeft geresulteerd in een Uniform Pensioenoverzicht en de onlangs in werking getreden Wet Pensioencommunicatie. Om alles overzichtelijker te maken is www.mijnpensioenoverzicht.nl in het leven geroepen.

Volgens AFM is nu de volgende stap een persoonlijke aanpak in combinatie met periodiek digitale ondersteuning.

Over Kim Brands-Rijlaarsdam

ing. Kim Brands-Rijlaarsdam Bec MPLA heeft bedrijfseconomie gestudeerd en is sinds 2007 werkzaam als pensioenspecialist. Bij Akkermans & Partners heeft zij haar Master in Pensions and Life Assurance behaald. Haar dagelijkse werk bestaat met name uit het adviseren van werkgevers op fiscaal, civiel-juridisch en verzekeringstechnisch gebied. Daarnaast schrijft zij artikelen voor Onderneming+Pensioen, OndernemingsRaad+Pensioen en Human Resource+Pensioen.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Kim Brands-Rijlaarsdam

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.