Onderzoek Nibud: weinig mensen weten hun financiële situatie na pensioendatum

Het Nibud heeft een onderzoek uitgevoerd om te achterhalen of mensen zicht hebben op hun financiële situatie na pensionering. Een minderheid van vier op de tien Nederlanders tussen de 25 en 65 jaar geven aan een goed beeld te hebben van hoe de financiën eruit gaan zien. Het onderzoek is uitgevoerd met een steekproef waaraan 1.115 Nederlanders hebben deelgenomen.

Op dit moment heeft een minderheid van 40 procent voldoende beeld van de financiële situatie na pensionering. Met het oog op verschillende maatschappelijke ontwikkelingen wil het Nibud dat dit percentage omhoog gaat:

  1. Het aantal zelfstandigen is de afgelopen twintig jaar toegenomen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van inkomensvoorzieningen.
  2. De arbeidscarrière van mensen is meer diffuus: mensen werken niet meer 40 jaar lang voor dezelfde werkgever en ze bouwen dus op verschillende plekken pensioen op.
  3. Het pensioenstelsel is aan het veranderen, met minder garanties en minder automatische opbouw.

Om mensen te kunnen ondersteunen bij het regelen van de langetermijn geldzaken, is het belangrijk om te weten waar eventuele belemmeringen zitten. Hoe komt het dat sommigen dit wel goed regelen en anderen niet? En wat regelt men dan wel en wat doet men niet of wat lukt niet? En welke rol kan de financieel adviseur hierin spelen?
Dit heeft het Nibud in dit rapport onderzocht, aan de hand van de Nibud-competenties voor financiële zelfredzaamheid op de lange termijn. Het rapport doet niet alleen verslag van de onderzoeksuitkomsten maar bevat ook aanbevelingen die eraan kunnen bijdragen dat consumenten in de toekomst grip hebben op hun (financiële) situatie.

Over Kim Brands-Rijlaarsdam

ing. Kim Brands-Rijlaarsdam Bec MPLA heeft bedrijfseconomie gestudeerd en is sinds 2007 werkzaam als pensioenspecialist. Bij Akkermans & Partners heeft zij haar Master in Pensions and Life Assurance behaald. Haar dagelijkse werk bestaat met name uit het adviseren van werkgevers op fiscaal, civiel-juridisch en verzekeringstechnisch gebied. Daarnaast schrijft zij artikelen voor Onderneming+Pensioen, OndernemingsRaad+Pensioen en Human Resource+Pensioen.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Kim Brands-Rijlaarsdam

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.