Artikel Overgeld.nl: Pensioen en Life Cycle

Sinds 1 januari 2008 moet u bij pensioen Life Cycle gericht beleggen. Dat klinkt misschien ingewikkeld maar is het niet. Zoals u weet is sinds 2007 de nieuwe Pensioenwet van kracht. Deze wet, overigens ook de voorganger, de Pensioen- en spaarfondsenwet, heeft maar één doel: u ...

Lees verder

Artikel Geld en Werk: Waardeoverdracht

Sinds 1 januari van dit jaar is er naast het individuele recht op waardeoverdacht als u van baan wisselt, ook een collectief recht op waardeoverdracht voor uw werkgever. Hoe zit dat nu precies. Als u een andere baan krijgt, kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe ...

Lees verder