Artikel Wegener Dagbladen: Berichten

Berichten Pensioen Alle pensioenregelingen zijn sinds 1 januari 2006 gebaseerd op een pensioenleeftijd van 65 jaar. Voor mensen die geboren zijn vóór 1950 is in de belastingwetgeving een overgangsregeling mogelijk gemaakt, waardoor zij, met behoud van hun uitkering, ...

Lees verder

Artikel Overgeld.nl: Pensioen en beleggen

Onlangs hoorde ik op een bijeenkomst van een collega-spreker een goed verhaal over pensioen en beleggen. Omdat mij dit al vaker heeft beziggehouden, wil ik het u niet onthouden. Er heerst namelijk volgens mij een verkeerd idee omtrent pensioen en beleggen, met name als het gaat om ...

Lees verder

Artikel Geld en werk: Pensioen en de Ondernemingsraad

Pensioen en de Ondernemingsraad De rol van de Ondernemingsraad is een belangrijke als het om pensioen gaat Een keihard instemmingsrecht heeft de OR als het gaat om een pensioenregeling, die bij een verzekeringsmaatschappij is ondergebracht. Als de pensioenregeling is ...

Lees verder