Professionals

Rangorderegeling Wet inkomstenbelasting 2001

Een belastingplichtige krijgt in 2009 vorderingen op een BV waarvan hij aanmerkelijk belang houder is geworden. De vorderingen zijn daardoor in de loop van dat jaar onderdeel geworden van het inkomen uit werk en woning, resultaat uit overige werkzaamheden (op grond van de ter beschikkingstellingsregeling). Op 1 januari van dat jaar waren ze nog onderdeel van zijn inkomen uit sparen en beleggen. Volgens Rechtbank Gelderland is dat in overeenstemming met de wetsystematiek en bedoeling van de wetgever. Er is ook geen strijd met artikel 1 EP EVRM, omdat de belasting in box 1 lager is dan het bedrag van de ontvangen huuropbrengsten en voor de veronderstelde samenloop met de box 3-heffing heeft de Hoge Raad (arrest 10 juni 2016, 2016/1129) al geoordeeld dat dit stelsel niet elke grond ontbeert. Bovendien wordt met de box 3-heffing ook de waardestijging forfaitair belast en dat is een andere grondslag dan de ook in box 1 in aanmerking genomen huur.

Best een ogenschijnlijk verdedigbare redenatie, maar toch wringt er iets. Zeker sinds dat de rendementsgrondslag op 1 januari voor het volledige jaar is gaan gelden zonder tijdsevenredige herrekening bij een sfeerovergang van box 1 naar box 3 voelt het in ieder geval wel als dubbele heffing. Financiële planning is dus ook heel vaak tijd en specifieke datumplanning om zoveel mogelijk economische dubbele heffing te voorkomen.

 

Over Marco Rijsdijk

Mr. M. Rijsdijk (1973) is Director Product Management Benelux bij Elips Life AG te Amstelveen, waar hij tevens lid is van het Regional Management Team Benelux. Elips Life AG is (her)verzekeraar van pensioen en arbeidsongeschiktheidsdekkingen. Hij studeerde Nederlands en Fiscaal Recht en heeft voor zijn dienstverband bij Elips Life AG gewerkt bij het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden. Hij spreekt regelmatig op congressen en seminars en is als auteur verbonden aan diverse vakbladen op het gebied van arbeidsrecht, pensioenen, sociale zekerheid en financiële planning. Als docent neemt hij opleidingen op het gebied van pensioen, sociale zekerheid, employee benefits, financiële planning en internationalisering voor zijn rekening. Verder is hij ook actief op het gebied van de Wft-modules.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Marco Rijsdijk

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.