Professionals

Rapport Harmonisatie doorwerking vermogen inkomensafhankelijke regelingen

Half 2016 is in het Topberaad Inkomensondersteuning afgesproken om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om de doorwerking van vermogen in verschillende inkomensafhankelijke regelingen te harmoniseren. Het vermogen telt nu op verschillende manieren mee bij de draagkrachtbepaling. Soms is dat een alles of niets bepaling bij het overschrijden van de vermogensgrens en soms wordt het forfaitaire box 3 rendement opgehoogd om dat vervolgens als draagkrachtig inkomen mee te tellen. De werkgroep heeft ook gekeken naar tussen varianten als een geleidelijker systeem dan de alles of niets bepaling. Het is nu even afwachten hoe de regering het rapport oppakt en verder uitwerkt. Te hopen is dat dan ook goed gekeken wordt naar afbouw van het infuus van de inkomensafhankelijke regelingen zelf waar veel huishoudens aan hangen en dat ook de noeste spaarders niet nog harder gestraft worden. Die moet immers ook beloond blijven worden in plaats van dat deze alles zelf moeten betalen en  per saldo niets met hun spaarzin opschieten. En beste regering, ieder financiële planner kan u vertellen dat het bedrag van de box 3-vrijstelling dat voor de inkomensafhankelijke regelingen niet meetelt daar echt geen recht aan doet. Praat er maar eens over in een verpleegtehuis als het gaat om de bijdrages voor de Wlz of voor de nog werkenden bijvoorbeeld als het gaat om de zorgtoeslag. Om nog maar niet te spreken over de ontmoediging voor de zelfstandig ondernemer die box 3-vermogen als oudedags- en arbeidongeschiktheidsvoorziening heeft gespaard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Marco Rijsdijk

Mr. M. Rijsdijk (1973) is Director Product Management Benelux bij Elips Life AG te Amstelveen, waar hij tevens lid is van het Regional Management Team Benelux. Elips Life AG is (her)verzekeraar van pensioen en arbeidsongeschiktheidsdekkingen. Hij studeerde Nederlands en Fiscaal Recht en heeft voor zijn dienstverband bij Elips Life AG gewerkt bij het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden. Hij spreekt regelmatig op congressen en seminars en is als auteur verbonden aan diverse vakbladen op het gebied van arbeidsrecht, pensioenen, sociale zekerheid en financiële planning. Als docent neemt hij opleidingen op het gebied van pensioen, sociale zekerheid, employee benefits, financiële planning en internationalisering voor zijn rekening. Verder is hij ook actief op het gebied van de Wft-modules.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Marco Rijsdijk

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.