Einde DGA-pensioen in zicht

Staatssecretaris Wiebes heeft aangekondigd in Q3 met een wetsvoorstel 'alternatieve opbouw voor pensioen in eigen beheer (voor de DGA) te komen. Of  hij voor die tijd nog met z'n definitieve keus komt in de vorm van een kamerbrief, dit naar aanleiding van het overleg in maart met de financiele ...

Lees verder

Vervolg DGA-pensioen in eigen beheer

Op 24 maart jl. is er een verder overleg geweest tussen Staatssecretaris Wiebes en de Tweede Kamer over het DGA-pensioen in eigen beheer. Men is het eens dat de huidige mogelijkheden afgeschaft moeten worden, maar nog niet hoe e.e.a. uitgefaseerd moet worden en of er een toekomstige ...

Lees verder

DGA-pensioen in eigen beheer ‘afgeschaft’!

Staatssecretaris Wiebes heeft eindelijk het achterste van zijn tong laten zien inzake het pensioen in eigen beheer van Directeur-grootaandeelhouders: hij wil ervan af! In antwoorden op de vragen die tijdens het kameroverleg zijn gesteld naar aanleiding van zijn brief van 17 december ...

Lees verder

Pensioen voor ondernemers in de tang!

Ondernemers worden van twee kanten in de tang genomen als het gaat om pensioen.  Allereerst als het gaat om het pensioen voor hun werknemers (maar ook freelancers en ZZP-ers die ze inhuren). Als gevolg van én verplichte winkelnering (bij bedrijfstakpensioenfondsen), de lage marktrente en dus ...

Lees verder