Pensioenen in verkiezingstijd

Het Kabinet Rutte II heeft een aantal maatregelen genomen om ons pensioenstelsel te hervormen. Zo is de AOW-leeftijd verhoogd en voortaan gekoppeld aan de levensverwachting, zijn fiscale mogelijkheden beperkt in de tweede pijler, zijn toezichtsregels van pensioenfondsen aangescherpt en is ...

Lees verder

Pensioen en rentegevoeligheid

Onlangs kwam het Centraal Planbureau met een Policy Brief over pensioen en rentegevoeligheid. Door de aanhoudende daling van de marktrente wordt de rentegevoeligheid als een groeiend probleem ervaren. Zo zien we bijvoorbeeld dat pensioenfondsen moeten korten en verzekeraars hoge kosten in ...

Lees verder

Geen compensatie in verband met het Vendrik-effect

Partijen zijn verdeeld over de vraag of de overeenkomst redelijkerwijs geacht kan worden zich mede uit te strekken over de door appellante gewenste compensatie voor het feit dat zij door de eerdere beëindiging van het dienstverband niet kan profiteren van het Vendrik-effect. ...

Lees verder