Geen tekortkoming van werkgever in voorlichting aan werknemer over gevolgen van keuze voor pensioenregeling en dus ook geen onrechtmatige daad jegens partner van de (overleden) werknemer.

Het Hof heeft zich gebogen over de vraag of de werkgever heeft voldaan aan haar zorgplicht en de werknemers voldoende heeft geïnformeerd over de gevolgen van de keuzes in de nieuwe pensioenregeling. Het gaat hier met name om de gevolgen met betrekking tot het partner- en wezenpensioen. Het ...

Lees verder