Vrijstelling op grond van artikel 6 Vrijstellingsbesluit mag beperkt worden tot de duur van de verzekeringsovereenkomst, ondanks de door de Rechtbank opgelegde verplichting tot toekenning van de vrijstelling

Wat was er aan de hand? De werkgever viel onder de werkingssfeer van de groothandel in textielgoederen. Tot 2006 kende deze branche alleen een verplicht gestelde vroegpensioenregeling. In het kader van de afschaffing van de fiscale faciliering van de vroegpensioenregelingen is per 1 januari ...

Lees verder

Keuzevrijheid in pensioen…. of niet?

Netspar heeft onderzocht in hoeverre deelnemers keuzevrijheid in pensioen willen hebben. De conclusie van de onderzoekers is dat de meerderheid niet zit te wachten op veel keuzemogelijkheden. Ze wil liever dat het goed geregeld is voor hen. Over het onderzoek en over de conclusie kun ...

Lees verder

Pensioenknip voor spijtoptanten

De pensioenknip, waarbij  eerst slechts een uitkering voor 2 jaar wordt aangekocht, om na 2 jaar het restant van het pensioenkapitaal te gebruiken om dan een  levenslange uitkering aan te kopen, is peer 2014 afgeschaft, maar  per 8 juli 2015 weer geintroduceerd. ...

Lees verder