Partnerpensioen voor deelnemer die niet bekend was met de toezegging en dus ook niet heeft voldaan aan de voorwaarden, zoals aanmelden bij het pensioenfonds.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 15 maart 2016 een arrest gewezen, waarin het pensioenfonds VNU alsnog een partnerpensioen moet toekennen, ondanks dat de deelnemer op het moment van pensionering niet heeft gemeld bij het pensioenfonds dat hij samenwoonde. Wat was er aan de hand? De ...

Lees verder

Aftopping maximaal pensioengevend salaris bij deeltijd

Staatsecretaris Wiebes heeft bevestigd dat het maximaal pensioengevend salaris bij een deeltijdbaan blijft. Dat betekent dat iemand die b.v.  € 60.000,- verdien bij een parttime percentage van 50%, over slechts € 50.759,50 (uitgaande van het maximaal pensioengevend salaris per 2016 van € ...

Lees verder