Samenwoners; is je partner wel verzekerd voor partnerpensioen?

Onlangs zijn er Kamervragen gesteld over de eisen die pensioenuitvoerders stellen aan een partnerrelatie. In de wetgeving worden die eisen niet gesteld. Een pensioenuitvoerder kan dus zelf invulling geven aan het begrip ‘partner’. In sommige pensioenregelingen is een huwelijk of geregistreerd partnerschap nog steeds een vereiste voor de verzekering van partnerpensioen.

 

De vraag van Kamerlid Van Weyenberg (D66) is of hierdoor geen ongewenste vorm van ongelijkheid kan ontstaan. Voor de ene partner is er wel een partnerpensioen en voor de andere niet, omdat het fonds van de ene partner wel eist dat sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en het fonds van de andere partner niet. De staatssecretaris heeft hierop gereageerd door aan te geven dat er in het Nederlands rechtssysteem voor gekozen is om bepaalde juridische gevolgen te verbinden aan het huwelijk en geregistreerd partnerschap. De fondsen die ervoor hebben gekozen om geen partnerpensioen aan te bieden voor samenwoners, hebben zich aangesloten bij deze systematiek.

 

Desondanks heeft de staatssecretaris contact gezocht met de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid om dit onder de aandacht te brengen van decentrale partijen die betrokken zijn bij het arbeidsvoorwaardenoverleg.

 

In het pensioenreglement van de regeling bij je werkgever kun je terug vinden wat de eisen zijn om een partnerpensioen te verzekeren voor je partner. Vaak wordt een samenlevingscontract vereist of een termijn waarin je op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente.

 

Als er op overzichten van je pensioenuitvoerder een partnerpensioen staat, betekent dit niet automatisch dat je partner voldoet aan de voorwaarden. Het partnerpensioen is vaak standaard verzekerd, maar er wordt dan pas bij overlijden gekeken of je partner aan de voorwaarden voldoet.

Over Kim Brands-Rijlaarsdam

ing. Kim Brands-Rijlaarsdam Bec MPLA heeft bedrijfseconomie gestudeerd en is sinds 2007 werkzaam als pensioenspecialist. Bij Akkermans & Partners heeft zij haar Master in Pensions and Life Assurance behaald. Haar dagelijkse werk bestaat met name uit het adviseren van werkgevers op fiscaal, civiel-juridisch en verzekeringstechnisch gebied. Daarnaast schrijft zij artikelen voor Onderneming+Pensioen, OndernemingsRaad+Pensioen en Human Resource+Pensioen.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Kim Brands-Rijlaarsdam

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.