Staatssecretaris Klijnsma past de regels rondom de bijbetalingsplicht bij waardeoverdracht aan

Door de lage rente en door verschil in financieringssystemen tussen pensioenuitvoerders kunnen waardeoverdrachten nu leiden tot forse bijbetalingen door werkgevers. Die bijbetalingen zijn compensaties die voorkomen dat een deelnemer nadelen ondervindt van een waardeoverdracht. Door het vervallen van de beperking per 1 januari 2015, waarbij de waardeoverdracht niet meer binnen 6 maanden hoeft te worden aangevraagd, is het aantal bijbetalingen en de hoogte hiervan verder vergroot, met grote financiële gevolgen voor bedrijven.

Omdat het moeilijk verdedigbaar is dat een bedrijf door waardeoverdracht in financiële problemen komt, maar de staatssecretaris het tegelijk uitermate belangrijk vindt dat mensen hun pensioen kunnen overdragen bij het wisselen van een baan, beperkt Klijnsma – gesteund door de Tweede Kamer – die bijbetalingen vanaf 1 januari 2015 tot maximaal € 15.000 per geval.

Ook is er een bredere herziening van het systeem van individuele waardeoverdracht aangekondigd. Het streven van de staatssecretaris is om in het eerste kwartaal van 2016 daarover een brief naar de Tweede Kamer te sturen. Bij die herziening zal opnieuw worden gekeken naar de werking van de regels tot beperking van de bijbetaling tot € 15.000 per geval.

Over Kim Brands-Rijlaarsdam

ing. Kim Brands-Rijlaarsdam Bec MPLA heeft bedrijfseconomie gestudeerd en is sinds 2007 werkzaam als pensioenspecialist. Bij Akkermans & Partners heeft zij haar Master in Pensions and Life Assurance behaald. Haar dagelijkse werk bestaat met name uit het adviseren van werkgevers op fiscaal, civiel-juridisch en verzekeringstechnisch gebied. Daarnaast schrijft zij artikelen voor Onderneming+Pensioen, OndernemingsRaad+Pensioen en Human Resource+Pensioen.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Kim Brands-Rijlaarsdam

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.