Professionals

Vergelijkingsjaar ouderschapsverlofkorting

Als een belastingplichtige in een belastingjaar ouderschapsverlofkorting claimt moet daarvoor een terugval in inkomen aangetoond worden ten opzichte van het daaraan voorafgaande jaar. In een recente uitspraak in hoger beroep voor het gerechtshof in Leeuwarden had een belastingplichtige echter in de jaren voorafgaand aan het claimen van de ouderschapsverlofkorting, 2012, ook al ouderschapsverlof gehad. De wettekst stelt dan dat je een jaar verder terug ‘kan’ kijken als er over eerdere jaren ouderschapsverlof werd genoten. In het geval van de belastingplichtige was het jaar waarin geen ouderschapsverlof was opgenomen lag 5 jaar terug, in 2007, maar in 2009 had het ouderschapsverlof maar tot maart geduurd en vervolgens pas eind 2009 weer opnieuw gestart. De belastingplichtige wil dat er met dat jaar vergeleken wordt in plaats van met 2007. Het belastbare loon over 2011 was lager dan over 2012, in 2011 was het inkomen lager dan over 2010 en over 2009 was het belastbaar loon hoger dan over 2010. Belastingplichtige wil dat daarom 2009 het vergelijkingsjaar is en dan is dus sprake van een inkomensterugval. Het gerechtshof in Leeuwarden oordeelt dat deze situatie niet echt in de wet voorzien is, maar dat de bedoeling van de wetgever om inkomensterugval ten gevolge van het opnemen van ouderschapsverlof te compenseren leidt tot een vergelijking met 2007, het eerste jaar waarin er geen ouderschapsverlof is genoten. Het woordje ‘kan’ in de wettekst houdt niet in dat sprake is van een keuze voor een referentiejaar als dat beter uit zou komen. Dat zou de uitleg van de wet willekeurig maken en in strijd zijn met het rechtszekerheidsbeginsel. Er moet vergeleken worden met het jaar 2007, het jaar waarin geen ouderschapsverlof is genoten en dan is er geen sprake van inkomensterugval dus geen recht op ouderschapsverlofkorting.

Tsja, zo zal zeker met een wat grotere kinderschare de administratie van de vergelijkingsinkomens in nog een hele uitdaging kunnen zijn (maar goed dat was die kinderschare waarschijnlijk ook al). Gezinsplanning en financiële planning blijken zo vaak hand in hand te gaan.

 

 

 

Over Marco Rijsdijk

Mr. M. Rijsdijk (1973) is Director Product Management Benelux bij Elips Life AG te Amstelveen, waar hij tevens lid is van het Regional Management Team Benelux. Elips Life AG is (her)verzekeraar van pensioen en arbeidsongeschiktheidsdekkingen. Hij studeerde Nederlands en Fiscaal Recht en heeft voor zijn dienstverband bij Elips Life AG gewerkt bij het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden. Hij spreekt regelmatig op congressen en seminars en is als auteur verbonden aan diverse vakbladen op het gebied van arbeidsrecht, pensioenen, sociale zekerheid en financiële planning. Als docent neemt hij opleidingen op het gebied van pensioen, sociale zekerheid, employee benefits, financiële planning en internationalisering voor zijn rekening. Verder is hij ook actief op het gebied van de Wft-modules.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Marco Rijsdijk

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.