Professionals

Zware eisen aan ontslag bewindvoerder

Om grip te houden op beheer over en beschikking van vermogens is onderbewindstelling mogelijk. In een recente uitspraak in hoger beroep van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gaat het om vermogens van rechthebbenden die onder bewind zijn gesteld, maar deze rechthebbenden dienen een verzoekschrift in voor het ontslag van de aangewezen bewindvoerder en het voorstellen van een andere bewindvoerder. In hoger beroep wijst het gerechtshof het verzoek af. Volgens de wettelijke regeling is ontslag anders dan op verzoek van de bewindvoerder zelf alleen maar mogelijk als de bewindvoerder niet meer aan de wettelijke eisen voldoet en er gewichtige redenen zijn om ontslag te verlenen. Het gaat dan echter op grond van de wettelijke toelichting, jurisprudentie en literatuur om slecht bewind, nalatigheid, slechte rekening en verantwoording of het geven van te weinig informatie. Het gerechtshof vindt dat onvoldoende aangetoond. Er wordt vooral slecht gecommuniceerd. Er is sprake van actieve rechthebbende zelf, maar dat betekent nog niet daarmee het verwijt van teveel passiviteit van de bewindvoerder terecht is. Slechte persoonlijke verhoudingen zijn dat ook niet. Een mate van frictie tussen de wensen van de rechthebbenden en de taken van de  bewindvoerder als financiële belangenbehartiger is volgens het gerechtshof nu eenmaal inherent aan de onderlinge verhouding. Het gerechtshof laat het daarmee met een aanmoediging aan bewindvoerder en de rechthebbenden om beter te gaan communiceren. Er is onvoldoende verband tussen de wijze van bewind voering en de geestelijke bijstand die de rechthebbenden voor zich zelf naar eigen zeggen hebben moeten zoeken.

Bewind is een goed instrument binnen financiële beschermingsplanning. Zoals uit de uitspraak volgt, kom je er echter vervolgens niet zomaar weer van af en zo hoort het natuurlijk ook. Hoe vervelend dat ook moge zijn. Wel helpt natuurlijk om van te voren al goed te kijken naar een geschikte bewindvoerder, ook menselijkerwijs, en die als bewindvoerder voor te stellen. Dat voorkomt lange procedures in ieder geval.

 

 

 

 

 

 

Over Marco Rijsdijk

Mr. M. Rijsdijk (1973) is Director Product Management Benelux bij Elips Life AG te Amstelveen, waar hij tevens lid is van het Regional Management Team Benelux. Elips Life AG is (her)verzekeraar van pensioen en arbeidsongeschiktheidsdekkingen. Hij studeerde Nederlands en Fiscaal Recht en heeft voor zijn dienstverband bij Elips Life AG gewerkt bij het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden. Hij spreekt regelmatig op congressen en seminars en is als auteur verbonden aan diverse vakbladen op het gebied van arbeidsrecht, pensioenen, sociale zekerheid en financiële planning. Als docent neemt hij opleidingen op het gebied van pensioen, sociale zekerheid, employee benefits, financiële planning en internationalisering voor zijn rekening. Verder is hij ook actief op het gebied van de Wft-modules.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Marco Rijsdijk

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.