Professionals

Algeheel verval tijdklemmen voor KEW, SEW en BEW een feit?

Op 7 november 2016 is op wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen 2017’ een amendement ingediend om te komen tot algeheel verval van de tijdklem voor de KEW, de SEW en het BEW (TK 34.553, nr. 10). Het amendement is bedoeld om mensen met een spaar- of beleggingshypotheek de mogelijkheid te bieden – zonder fiscale gevolgen – hun spaarproduct voortijdig af te kopen en met het vrijgekomen geld de eigenwoningschuld te verlagen. Aanvankelijk werd het amendement ontraden door de staatssecretaris van Financiën. Zie hiervoor de kamerbrief van 10 november 2016 (TK 34.553, nr. 38, blz. 26).

Op 17 november 2016 werd een gewijzigd amendement ingediend (TK 34.553, nr. 15). Op dezelfde dag werd dit amendement, tezamen met het pakket ‘Belastingplan 2017’, aangenomen door de Tweede Kamer.

Als het complete pakket ‘Belastplan 2017’ ook wordt aangenomen door de Eerste Kamer wordt het een feit dat een KEW straks, ongeacht de situatie, vervroegd kan worden afgekocht, zonder dat hieraan fiscale consequenties zijn verbonden. Voorwaarden zijn dan nog slechts dat de afkoopwaarde wordt gebruikt voor aflossing van de eigenwoningschuld en dat de premies binnen een verhouding van 1:10 worden betaald.

De datum van inwerkingtreding van de regeling in het amendement is nog onbekend. Eerst zal nog de impact van het geheel vervallen van de tijdklemmen worden onderzocht. Verwacht wordt dat voor 1 februari 2017 uitsluitsel volgt over de uitkomsten van het onderzoek en de te verwachten inwerkingtreding van de regeling.

Zie voor meer informatie mijn post op LinkedIn.

Over Erik van Toledo

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting (niet-winst) van de Belastingdienst. Sinds 2002 is hij eigenaar en beheerder van de Fiscale site Levensverzekeringen, een digitaal platform voor diverse aspecten van de problematiek rondom levensverzekeringen. Daarnaast doceert Erik onder meer bij de Belastingdienst, voor de PAOB en Licent Academy en schrijft hij regelmatig vakbijdragen voor diverse vakbladen, fiscale uitgevers in Nederland en deze pensioenweblog.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Erik van Toledo

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.