Professionals

Amendement verval tijdklemmen KEW, SEW en BEW

Tijdens het wetgevingsoverleg van 31 oktober 2016 inzake het Belastingpakket 2017 is gevraagd waarom de tijdklemmen die gelden voor de vrijstelling voor een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) en een beleggingsrecht eigen woning (BEW) niet geheel worden afgeschaft nu via het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen (OFM) 2017 (Kamerstukken II, 34.553, nr. 2) de tijdklemmen voor een beperkt aantal situaties toch al worden afgeschaft. In antwoord op die vraag is meegedeeld dat het geheel afschaffen van de tijdklemmen een zorgvuldige voorbereiding en overleg met betrokken partijen vergt. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de aanbieders van de spaarproducten. Vanuit fiscaal oogpunt zouden er geen belemmeringen zijn om de tijdklemmen geheel te laten vervallen. Aldus de staatssecretaris van Financiën in zijn brief van 3 november 2016 (Kamerstukken II, 34.552, nr. 19).

In vervolg op de brief van de staatssecretaris is een amendement op het wetsvoorstel OFM 2017 ingediend op 7 november 2016 (Kamerstukken II, 34.553, nr. 10). Met het amendement wordt voorgesteld de tijdklemmen voor de KEW, de SEW en het BEW te laten vervallen. Hiermee wordt aflossen op een spaar- of beleggingshypotheek ook mogelijk zonder dat de leningnemer hoeft te verhuizen.

De impact van het amendement kan groot zijn voor marktpartijen. Hierover zal dan ook eerst nader onderzoek en overleg met de branche moeten plaatsvinden. Mede in dat verband wordt het amendement ontraden door de staatssecretaris van Financiën. Zie hiervoor zijn brief van 10 november 2016 (kenmerk 2016-0000198805). Hierin zijn antwoorden gegeven op de tijdens het wetgevingsoverleg van 7 november 2016 gestelde vragen.

Over Erik van Toledo

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting (niet-winst) van de Belastingdienst. Sinds 2002 is hij eigenaar en beheerder van de Fiscale site Levensverzekeringen, een digitaal platform voor diverse aspecten van de problematiek rondom levensverzekeringen. Daarnaast doceert Erik onder meer bij de Belastingdienst, voor de PAOB en Licent Academy en schrijft hij regelmatig vakbijdragen voor diverse vakbladen, fiscale uitgevers in Nederland en deze pensioenweblog.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Erik van Toledo

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.