Professionals

Beleggingsondernemingen officieel toegelaten lijfrente-aanbieder per 1-1-2017 (Staatsblad)

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen ‘Wet uitfasering PEB en overige fiscale pensioenmaatregelen’ (EK 34.555; Wet PEB) en ‘Wet tot wijziging van de Wet uitfasering PEB en overige fiscale pensioenmaatregelen’ (EK 34.662; Novelle wet PEB) op 7 maart 2017 met algemene stemmen aangenomen.

Op 27 maart 2017 zijn de officiële wetteksten inzake de Wet PEB en de Novelle wet PEB in het Staatsblad gepubliceerd onder de nummers Stb. 2017, 115, respectievelijk Stb. 2017, 116.

Beide wetten treden op 1 april 2017 in werking. Echter alle bepalingen die zien op het fiscale terrein van lijfrentesparen werken terug tot en met 1 januari 2017. Daarbij gaat het onder meer om de bepalingen die verband houden met het opnemen van beleggingsondernemingen in de zin van de Wft als toegelaten aanbieders van lijfrenten in de zin van artikel 3.126a Wet IB 2001 en het in dat kader vervangen van het begrip ‘lijfrentespaarrekening’ door het begrip ‘lijfrenterekening’.

Over Erik van Toledo

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting (niet-winst) van de Belastingdienst. Sinds 2002 is hij eigenaar en beheerder van de Fiscale site Levensverzekeringen, een digitaal platform voor diverse aspecten van de problematiek rondom levensverzekeringen. Daarnaast doceert Erik onder meer bij de Belastingdienst, voor de PAOB en Licent Academy en schrijft hij regelmatig vakbijdragen voor diverse vakbladen, fiscale uitgevers in Nederland en deze pensioenweblog.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Erik van Toledo

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.