Professionals

Beleggingsondernemingen per 1-1-2017 toegelaten aanbieder?

De staatssecretaris van Financiën heeft op 20 december 2016 besloten het wetsvoorstel ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer’ (Wet PEB) bij de Eerste Kamer tegen te houden. Volgens de staatssecretaris moeten eerst de fiscale gevolgen van de wetgeving worden onderzocht.

Nu het wetsvoorstel ‘Wet PEB’ nog niet is aangenomen door de Eerste Kamer, worden de in het wetsvoorstel voorgestelde overige fiscale pensioenmaatregelen en de wijzigingen inzake het opnemen van beleggingsondernemingen als toegelaten aanbieders voor lijfrenten niet ingevoerd op de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2017. In de brief van de staatssecretaris aan de Eerste Kamer van 20 december 2016 (Kamerstukken I, 2016-2017, 34.555, nr. B) is echter aangegeven dat in de voor het wetsvoorstel ‘Wet PEB’ in te dienen novelle in terugwerkende kracht zal worden voorzien voor de overige pensioenmaatregelen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen. Hieruit blijkt dat het nog steeds de bedoeling is dat de voorgestelde overige fiscale pensioenmaatregelen vanaf 1 januari 2017 toegepast kunnen worden.

Gezien deze uitzonderlijke situatie zal de Belastingdienst in afwachting van het indienen en de behandeling van de novelle vanaf 1 januari 2017 voor het toezicht op de toepassing van de betreffende regels uitgaan van de genoemde voorgestelde maatregelen inzake de wijzigingen van de Wet IB 2001 in verband met het opnemen van beleggingsondernemingen als toegelaten aanbieders voor lijfrenten (zie artikel I, onderdelen A, G, H, J, L, M en Q, van het wetsvoorstel). Beleggingsondernemingen in de zin van de Wft die hiervan gebruik willen maken, dienen in de periode waar de wet nog niet is aangepast wel over een aanwijzing als toegelaten aanbieder te beschikken, als bedoeld in artikel 3.126a, lid 2, onderdeel c Wet IB 2001.

Zie voor meer informatie het V&A 16-004 van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst.

Over Erik van Toledo

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting (niet-winst) van de Belastingdienst. Sinds 2002 is hij eigenaar en beheerder van de Fiscale site Levensverzekeringen, een digitaal platform voor diverse aspecten van de problematiek rondom levensverzekeringen. Daarnaast doceert Erik onder meer bij de Belastingdienst, voor de PAOB en Licent Academy en schrijft hij regelmatig vakbijdragen voor diverse vakbladen, fiscale uitgevers in Nederland en deze pensioenweblog.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Erik van Toledo

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.