Professionals

Bij berekening bijdrage-inkomen terecht rekening gehouden met beperkte kwijtscheldingswinstvrijstelling

A heeft in zijn aangifte een kwijtscheldingswinstvrijstelling opgenomen van € 231.361. De Belastingdienst heeft deze vrijstelling gecorrigeerd met het bedrag van de nog verrekenbare verliezen van € 125.011. Hierdoor is tevens het bijdrage-inkomen voor de ZVW verhoogd naar het wettelijk maximum van € 50.853. De Rechtbank oordeelt dat dit terecht is. De toegepaste beperking van de kwijtscheldingswinstvrijstelling is in het leven geroepen om te zorgen dat verrekenbare verliezen niet onaangetast zouden blijven. Dat is bij de ZVW niet het geval omdat het bijdrage-inkomen niet lager dan nihil kan zijn, maar de wettekst biedt geen ruimte voor een andere uitleg. Ook is geen sprake van een rechtsongelijkheid. A is geen gelijk geval met iemand die weliswaar een kwijtscheldingswinst behaalt, maar geen verrekenbare verliezen heeft. (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20 september 2016, 15/7455)

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.