Professionals

Compensatievergoeding ‘woekerpolis’ vormt belast box 1-inkomen

Op 26 april 2016 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant zich uitgelaten over een compensatievergoeding die een klant van de verzekeraar kreeg omdat de verzekeraar voor een lijfrente op beleggingsbasis te veel kosten in rekening had gebracht. De inspecteur heeft deze lijfrente-uitkering volgens de rechtbank terecht tot het belastbaar inkomen uit werk en woning gerekend.

Volgens de rechtbank is de ontvangen compensatievergoeding namelijk een onderdeel van de reeds ingegane lijfrente-uitkeringen uit de onderhavige verzekering en valt die vergoeding onder de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen in box 1 (zie artikel 3.100 Wet IB 2001). De rechtbank is voorts van oordeel dat, zo dat laatste niet het geval zou zijn, de compensatievergoeding beschouwd zou moeten worden als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen als bedoeld in afdeling 3.8 van de Wet IB 2001. Kortom, de compensatievergoeding is volgens de rechtbank hoe dan ook belast in box 1. Dit strookt met het besluit BLKB2011/1954M van 20 december 2011.

Volgens de rechtbank is de compensatievergoeding belast op het moment dat deze door de klant wordt ontvangen. Zie in dit verband artikel 3.146 Wet IB 2001.

Over Erik van Toledo

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting (niet-winst) van de Belastingdienst. Sinds 2002 is hij eigenaar en beheerder van de Fiscale site Levensverzekeringen, een digitaal platform voor diverse aspecten van de problematiek rondom levensverzekeringen. Daarnaast doceert Erik onder meer bij de Belastingdienst, voor de PAOB en Licent Academy en schrijft hij regelmatig vakbijdragen voor diverse vakbladen, fiscale uitgevers in Nederland en deze pensioenweblog.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Erik van Toledo

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.