Professionals

Door SVB afgegeven A1-verklaring is leidend voor procedure over premie

X woonde in 2012 en 2013 in Nederland. X is sinds 5 juni 2012 werkzaam op een schip dat op naam staat van de in Nederland gevestigde A BV. In 2010 is aan A BV een rijnvaartverklaring afgegeven. In 2012 was X in de loonadministratie van B SA te Luxemburg opgenomen. In 2013 stond X op de loonlijst van C Ltd. te Cyprus. De SVB heeft op 24 juni 2014 een A1-verklaring afgegeven waarin wordt verklaard dat van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving van toepassing is met betrekking tot de werkzaamheden van X voor C Ltd. Tegen de verklaring is bezwaar gemaakt en beroep ingesteld. De zaak was op het moment van de onderhavige uitspraak nog aanhangig bij de CRvB. X gaat in beroep tegen de aanslagen IB/PVV. De Rechtbank oordeelt dat de A1-verklaring nog steeds van kracht is. Echter hij staat nog niet onherroepelijk vast. Vervolgens beslist de Rechtbank dat ook andere instanties van de lidstaat van afgifte (Nederland) gebonden zijn aan de A1-verklaring. De Rechtbank sluit daarom aan bij de A1-verklaring en acht de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving van toepassing. X doet verder nog een beroep op het Belastingverdrag Nederland – België, maar de Rechtbank beslist dat hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat de plaats van de werkelijke leiding van het schip in België is gelegen. (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 augustus 2016, 15/7817)

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.