Professionals

Drukfout in beschikking gedifferentieerde premie WHK 2017 middelgrote werkgevers

De Belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt: In de beschikkingen gedifferentieerde premie WHK 2017 voor middelgrote werkgevers is een verkeerd individueel premiepercentage vermeld. Dit is een drukfout, er is géén rekenfout gemaakt. De gewogen premiecomponent is wel juist berekend. Dit percentage moet de middelgrote werkgever in 2017 gebruiken. De werkgever ontvangt geen nieuwe beschikking. Het juiste individuele premiepercentage WGA-lasten staat als uitkomst van de berekening vermeld bij de individuele premiecomponent WGA-lasten. Dat percentage is bij de verdere berekening van het gewogen percentage WGA-lasten juist meegenomen

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.