Professionals

Een groot aantal beroepsziekten leiden tot langdurig verzuim

Bijna 60% van de meldingen van beroepsziekten in de Nationale Registratie leidt tot verzuim of arbeidsongeschiktheid (monitor Beroepsziekten in Cijfers 2016 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het AMC). In de rapportage is verder te lezen dat in 2015 het aantal nieuwe beroepsziekten in Nederland 191 per 100.000 werknemers is. Dat is een trendmatige daling van 5 procent in vergelijking met de voorafgaande jaren (geldt niet voor de leeftijdscategorie van 50 jaar en ouder). Psychische aandoeningen, klachten aan het bewegingsapparaat en slechthorendheid door te veel lawaai komen het meeste voor, ook in de vijf economische sectoren met het hoogste aantal nieuwe gevallen: bouw, financiën, vervoer en opslag, industrie en onderwijs. Langdurig verzuim komt vooral voor door psychische aandoeningen (meestal burnout en posttraumatische stoornissen PTSS) en aandoeningen van het bewegingsapparaat (met name RSI aan de schouder of bovenarm en tenniselleboog). Blijvende arbeidsongeschiktheid doet zich voornamelijk voor bij beroepsziekten van kanker en longen. Preventieve maatregelen kunnen werkhervatting bevorderen en voorkomen dat beroepsziekten ontstaan. Desondanks blijkt dat in nog geen 33% van de beroepsziektemeldingen de bedrijfsarts een preventief technisch of organisatorisch advies geeft. Hiermee blijven mogelijkheden voor verbetering van arbeidsomstandigheden onbenut.

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.