Ondernemers Professionals

Fusiemogelijkheden Bedrijfstakpensioenfondsen

Vanaf 2018 wil het Kabinet het mogelijk maken dat verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen kunnen fuseren. Daaraan worden dan wel tal van voorwaarden verbonden.

De Bpf’en mogen maximaal 5 jaar een gescheiden vermogen aanhouden, om in die tijd qua dekkingsgraad naar elkaar toe te groeien. DNB moet het fusieplan toetsen, waarin opgenomen moet worden hoe ze eventueel weer uit elkaar gaan.

Ook mag de werkingssfeer van de verplichtstelling niet verruimd worden en moeten de Bpf’s voldoende ‘samenhang’ hebben en worden (tijdelijk) vrijwillige aansluitingen beperkt. Maximaal 3 Bpf’en mogen fuseren.

Commentaar. Dat ook ‘kleinere’ Bpf-en willen fuseren is logisch. Een overgangsperiode om gescheiden vermogens aan te houden is dan nodig. Wel wordt het krampachtig vasthouden aan de huidige uitvoeringsstructuur in pensioenland steeds lastiger. Nu bijvoorbeeld alleen commerciele uitvoeringsinstanties een APF hebben opgericht moet opnieuw de vraag worden gesteld of niet ook Bpf’en kunnen toetreden. Juist dan is er of sprake van ringfencing – dat past bij een Bpf – of juist niet, ook dat mag. De vraag is echter of de deelnemer nog langer gebaat is bij al deze regels. Zolang de verplichtstelling sec wordt geaccepteerd, maakt de uitvoering mijns inziens niet zoveel uit. Beter kan dus de verplichtstelling eens opnieuw worden geevalueerd.

Over Theo Gommer

Mr J. Theo Gommer MPLA (1966) is managing partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten, manager van de Visitatie Commissie Pensioenfondsen (www.visitatiecommissie.nl) en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als inleider/docent en vaste columnist voor De Telegraaf (www.overgeld.nl). Tot slot is hij hoofdredacteur van het vakblad PensioenAlert.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Theo Gommer

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.