Professionals

Geen loon, dan geen arbeidsovereenkomst

Een vrouw verzorgt sinds 1994 haar door een ongeval getroffen dochter. Met ingang van 1 april 2008 vindt de verzorging en verpleging plaats o.g.v. een zorgovereenkomst/arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst is gesloten met de curator van de dochter. Verzorging en verpleging worden betaald uit een persoonsgebonden budget (pgb) gedurende 56 uur per week tegen een uurloon van € 14. De overeenkomst eindigt direct als het Zorgkantoor beslist dat er geen recht meer is op het pgb. Met ingang van 9 maart 2011 eindigt het Zorgkantoor het pgb. De curator beëindigd de overeenkomst. De vrouw blijft de dochter verzorgen en verplegen. De vrouw vordert loon van de curator, maar de Rechtbank wijst de vordering af. Later meldt de vrouw zich bij het UWV ziek. Het UWV weigert ziekengeld omdat de vrouw niet verzekerd was voor de ZW. De CRvB (3/8/2016, nr. 15/1499 ZW) oordeelt dat nu er na 9 maart 2011 geen recht bestond op loon en er ook geen loon is betaald dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en dus geen verzekering krachtens de ZW. De vrouw is niet aan te merken als werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen en dus niet verzekerd. Zij kan geen aanspraak maken op een ZW uitkering.

 

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.