Ondernemers Professionals

Handboek Loonheffingen 2017 gepubliceerd

Het ‘Handboek Loonheffingen 2017’ is op 28 februari 2017 gepubliceerd op de site van de Belastingdienst. U kunt de actuele informatie over 2017 zowel online als via de pdf-versie raadplegen.

De online-informatie houdt de Belastingdienst in de loop van het jaar voortdurend actueel. U kunt dan in het versiebeheer zien wat er is gewijzigd. Elk kwartaal verschijnt er een nieuwe uitgave van de pdf van het handboek. Daarbij geeft de Belastingdienst duidelijk aan wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige uitgave.

In paragraaf 19.3 is uitgebreide informatie te vinden over (loon)stamrechten en de regeling voor vervroegde uittreding (RVU). In paragraaf 24.7 en 24.8 is nadere informatie te vinden over de pseudo-eindheffing bij een RVU respectievelijk voor excessieve vertrekvergoedingen.

Wat kunt u nog verwachten?
Binnenkort verschijnt er een 4e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2017’. Daarin zullen een aantal nieuwe onderwerpen worden opgenomen en bestaande onderwerpen worden aangepast. Deze nieuwe onderwerpen en de aanpassingen zijn al verwerkt in het handboek dat u nu online en als pdf kunt raadplegen.

Raadpleeg & download Handboek Loonheffingen 2017

Over Erik van Toledo

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting (niet-winst) van de Belastingdienst. Sinds 2002 is hij eigenaar en beheerder van de Fiscale site Levensverzekeringen, een digitaal platform voor diverse aspecten van de problematiek rondom levensverzekeringen. Daarnaast doceert Erik onder meer bij de Belastingdienst, voor de PAOB en Licent Academy en schrijft hij regelmatig vakbijdragen voor diverse vakbladen, fiscale uitgevers in Nederland en deze pensioenweblog.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Erik van Toledo

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.