Professionals

Herpublicatie V&A 08-036; omzetting op 31-12-2013 bestaand stamrecht

Op 7 september 2016 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst een herziene versie gepubliceerd van een vraag en antwoord inzake de omzetting van een op 31 december 2013 bestaand stamrecht. Daarmee is het oude V&A 08-036 vervallen. De koptekst is gewijzigd. Voorheen luidde de koptekst ‘omzetting stamrecht van voor 1 januari 1995’. Met de herpublicatie zijn zowel de op 31 december 1994 bestaande stamrechten (overgangsrecht van artikel 37 Wet LB 1964), als de op 31 december 2013 bestaande stamrechten (overgangsrecht van artikel 39f Wet LB 1964) onder dit V&A gebracht.

Het V&A is inhoudelijk enigszins gewijzigd ten opzichte van de eerdere publicatie.

Het herziene V&A 08-036 is te vinden in de rubriek ‘V&A-Handreikingen pensioen LB’ op www.belastingdienstpensioensite.nl.

Over Erik van Toledo

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting (niet-winst) van de Belastingdienst. Sinds 2002 is hij eigenaar en beheerder van de Fiscale site Levensverzekeringen, een digitaal platform voor diverse aspecten van de problematiek rondom levensverzekeringen. Daarnaast doceert Erik onder meer bij de Belastingdienst, voor de PAOB en Licent Academy en schrijft hij regelmatig vakbijdragen voor diverse vakbladen, fiscale uitgevers in Nederland en deze pensioenweblog.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Erik van Toledo

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.