Professionals

Indeling bedrijfstak voor cao is niet van belang voor sectorindeling Wfsv

X verkoopt vanuit een showroom en levert op maat gemaakte kozijn- en glaselementen met toebehoren. De werkzaamheden die na levering ter plaatse door X worden uitgevoerd bestaan o.a. uit het samenvoegen van de (kozijn)elementen met glas tot één geheel, waardoor een raam of schuifpui wordt vervaardigd. X is voor de premieheffing werknemersverzekeringen op grond van art. 95 Wfsv ingedeeld in sector 3 (bouwbedrijf). X stelt dat zij als handelsonderneming moet worden aangemerkt, zodat zij moet worden ingedeeld in sector 55 (overige takken van bedrijf en beroep). Hof Den Haag stelt X in het ongelijk. Gelet op haar activiteiten moet X als aannemer in de bouw worden aangemerkt en is zij terecht in sector 3 ingedeeld. X heeft een beroep op het gelijkheidsbeginsel gedaan en ter onderbouwing van 5 bedrijven aangegeven bij welke cao’s deze zijn ingedeeld. Volgens vaste jurisprudentie van de CRvB is de omstandigheid dat een onderneming op grond van de cao bij een bepaalde bedrijfstak hoort, niet van belang voor de onderhavige sectorindeling. Aangezien X niet aannemelijk heeft gemaakt dat in de meerderheid van de met haar vergelijkbare gevallen een andere sectorindeling heeft plaatsgevonden, wordt het beroep op het gelijkheidsbeginsel niet gehonoreerd.

 

Ellen van Waaijen

Over Ellen van Waaijen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Ellen van Waaijen

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.