Professionals

Inkeren repareert verzwijging bij echtscheiding niet.

Een erfgenaam heeft recht op een voor de Nederlandse belastingdienst verzwegen Zwitsers banksaldo. Later doet de erfgenaam een beroep op de inkeerregeling richting de Nederlandse belastingdienst. Ondertussen is sprake van een scheiding geweest. Er was sprake van een huwelijk in gemeenschap van goederen. Ten tijde van de scheiding is de vordering op de Zwitserse bank niet meegenomen bij de boedelscheiding. De hoofdregel is dat als bij een verdeling door één van de partners het bezit van vermogen verzwegen wordt dat verbeurd verklaard wordt en volledig aan de andere partner toekomt. Volgens de Hoge Raad geldt dat alleen als echt sprake is van wetenschap dat het vermogensbestanddeel er is en niet al als sprake is van behoren te weten dat het vermogensbestanddeel er is. Wel geldt in dit geval dat de latere inkeer er niet aan af doet dat de verzwijging al had plaats gevonden en dus als sprake is van het moeten afgeven van het verzwegen vermogen aan de ex-partner. Dit zou afbreuk doen aan de afschrikwekkende werking die van de wetsbepaling die het afgeven van het verzwegen vermogen   aan de ex-partner voorschrijft uitgaat.

 

 

 

 

Over Marco Rijsdijk

Mr. M. Rijsdijk (1973) is Director Product Management Benelux bij Elips Life AG te Amstelveen, waar hij tevens lid is van het Regional Management Team Benelux. Elips Life AG is (her)verzekeraar van pensioen en arbeidsongeschiktheidsdekkingen. Hij studeerde Nederlands en Fiscaal Recht en heeft voor zijn dienstverband bij Elips Life AG gewerkt bij het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden. Hij spreekt regelmatig op congressen en seminars en is als auteur verbonden aan diverse vakbladen op het gebied van arbeidsrecht, pensioenen, sociale zekerheid en financiële planning. Als docent neemt hij opleidingen op het gebied van pensioen, sociale zekerheid, employee benefits, financiële planning en internationalisering voor zijn rekening. Verder is hij ook actief op het gebied van de Wft-modules.

Bekijk alle artikelen op pensioenweblog van Marco Rijsdijk

Reageer op dit bericht

Uw e-mail adres wordt niet op de site getoond.